Privacy & Disclaimer

Informatie over de inhoud van de website en alle gerelateerde websites van RIGO Verfcentrum.
Hoewel aan het ontwerp, de samenstelling en de inhoud van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht wordt besteed, is het mogelijk dat de
informatie die op deze pagina’s wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de
website wordt regelmatig aangevuld en/of eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
Wijzigingen in prijs, uitvoering en levertijd voorbehouden. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen.
RIGO accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door
informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op
welke manier dan ook. De website bevatten links naar websites
van derden. RIGO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RIGO is het de gebruiker van deze sites niet
toegestaan de producten en/of diensten die op deze sites worden aangeboden te verveelvoudigen of
openbaar te maken.
RIGO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere rechten voor van haar website en
de via zijn gerelateerde websites te leveren producten en/of diensten. Het is daarom niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van RIGO de informatie, het beeldmateriaal en/of de huisstijl openbaar
te maken, te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, nietcommercieel
gebruik.
Alhoewel RIGO al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor
computervirussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare
en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u
gebruik maakt van deze websites.
Bepaalde producten en/of diensten die aangeboden worden op de website zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is
geïnstalleerd en (minimaal) Internet Explorer 5.5 als browser. Het gebruik van die producten en/of
diensten met computers die niet aan deze eisen voldoen, wordt door RIGO niet specifiek ondersteund of
getest.
Zie ook onze Algemene Voorwaarden. © 2013 DMG. Alle rechten voorbehouden.